POSOLSTVO ĽUDSKOSTI OD NÍLU

27. septembra nás navštívila misionárka Beautrice Hauser, ktorá celý svoj život obetovala misionárskej práci, o ktorej nám druhákom zanietene porozprávala. Vyše 20 rokov pracuje v Misii na Níle, ktorá má ústredie vo Švajčiarsku a pracuje v 9 krajinách Afriky pozdĺž Níla. Táto misia s dlhoročnou tradíciou má pestré aktivity, venuje sa pomoci v  zdravotníckych (kliniky v buši), poľnohospodárskych, vzdelávacích projektoch( školy a sirotince), utečeneckých a azylových  domoch.

Pani Beatrice je lekárka s veľkým srdcom a misionárstvo  napĺňa celý jej život, je pre ňu poslaním. Jej charizma a zážitky nás veľmi dojali a rozšírili naše predstavy. Aj zdanlivo obyčajný život dokáže pre svet urobiť veľmi veľa. Toto sme si uvedomili pri návšteve pani Beatrice.

Naše veľké ďakujem patrí evanjelickej pani farárke Hroboňovej, ktorá medzi nás priviedla vzácneho hosťa.   

Dena, Barča, Anička z 2.A