Mobilitný projekt – Dánsko

Piati vybraní študenti 3. ročníkov Strednej zdravotníckej školy v Lučenci - Dominika Ďurišková, Zuzana Nehájová, Viktória Medeová, Lukáš Halaj a Jakub Koštek spolu so

svojou sprevádzajucou odbornou učiteľkou Mgr. Ľubomírou Pavčokovou odcestovali dňa 30. mája 2010 na 3 týždňovú prax do Dánska, aby sa zúčastnili mobilitného projektu  pod názvom Získavanie pracovných skúseností zdravotníckych asistentov v zahraničí od 1. júna 2009 do 31. mája 2011 v programe Celoživotného vzdelávania a v podprograme Leonardo da Vinci financovaného prostredníctvom európskeho komunitného grantu vo výške 11.955 eur sprostredkovaného našou Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania so sídlom v Bratislave. Dvaja chlapci a tri dievčatá absolvujú svoju súvislú prax v rôznych domovoch dôchodcov v dánskych mestách Horsens a Esbjerg. Spolupráca vznikla vďaka kontaktnému semináru, ktorý sa konal v Budapešti, kde sme sa s našimi dánskymi partnermi zastupujúcimi Sociálne a zdravotnícke školy regiónu Juh stretli a dohodli na vzájomnej spolupráci a výmene študentov. Mobilitám zároveň predchádzala aj prípravná návšteva zo strany nášho dánskeho partnera pri prehliadke našej školy, Všeobecnej nemocnice s poliklinikou a Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Lučenci ako miest praktického výcviku našich študentov. Zároveň si prezreli možnosti ubytovania a historické jadro nášho mesta. Dánska študentka Ditte Allerslev Knudsen ako prvá pricestovala na Slovensko dňa 23. mája a svoju 4 týždňovú prax začala v miestnom Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb na Tuhárskom námestí v Lučenci, s ktorým naša škola už dlhodobo úspešne spolupracuje pri organizácii praxe našich zdravotníckych asistentov. Zoznámila sa s vedením školy, s odbornými učiteľkami jej praxe, s projektovou koordinátorkou a spriatelila sa so študentmi mobilitného projektu, ktorým pred ich odchodom ešte stihla podať užitočné rady ohľadom ich pobytu v zahraničí. Prezrela si priestory našej školy, absolvovala exkurziu vybraných oddelení v miestnej nemocnici a tiež prehliadku mesta.
Jej dojmy z našej krajiny a kultúry, z nášho mesta a z našich obyvateľov a tiež fotogaléria z jej praxe budú postupne uverejňované na webovej stránke našej školy, kde budú súčasne uverejňované listy, dojmy a zážitky našich študentov z ich návštevy a praxe v dánskom kráľovstve.
Držíme im všetkým palce a želáme im, aby úspešne reprezentovali našu krajinu a svoju školu, a aby sa vrátili s pocitom splnených očakávaní, plní zážitkov a dojmov, o ktoré sa s nami radi podelia a nižším ročníkom odovzdajú svoje cenné rady a motiváciu neustále sa zdokonaľovať v cudzom jazyku a snahu dosahovať čo najlepšie študijné výsledky, aby sa mohli v budúcnosti aj oni zúčastniť podobného mobilitného projektu.
 M.V.