Návšteva z Dánska

1. až 5. novembra 2010 Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zrealizovala v poradí už tretiu časť mobilitného projektu Celoživotného vzdelávania v podprograme Leonardo da Vinci VETPRO  v  spolupráci so sociálno-zdravotníckymi školami v Dánsku. 

3 sympatickí dánski učitelia s Esbjergu - Niels Lind Brunsborg, Hanne Rolsted Ottosen a Henning Lorentzen navštívili našu školu za účelom získavania zahraničných skúseností vo vyučovacom procese u zdravotníckych asistentov. V centre záujmu dánskych učiteľov bolo vidieť našich zdravotníckych asistentov počas ich vyučovania v škole a počas praxe v zdravotníckych zariadeniach i možnosť porovnať spôsoby ich vzdelávania u nás a v Dánsku. Tie následne po svojej návšteve budú prezentovať vo svojej škole v snahe implementovať svoje pozorovania do ich systému vyučovania a praxe.

Zúčastnili sa na vyučovaní anglického a slovenského jazyka, informatiky, etiky, náboženstva, psychológie, pedagogiky, profesijnej komunikácie a  základov ošetrovateľstva a asistencie. Navštívili Dom Betánia v Kalinove a Domov dôchodcov a  Domov sociálnych služieb na Tuhárskom námestí v Lučenci, tiež lučenskú nemocnicu s poliklinikou, kde sa oficiálne stretli s jej vedením a navštívili oddelenia vnútorného lekárstva a cievnej chirurgie.

Okrem odborného programu, projektová koordinátorka Mgr. Vavrincová s kolegami pripravila zahraničnej návšteve bohatý sprievodný program: -prehliadku mesta Lučenec, výstup na hrady Fiľakovo a Šomoška stretnutie s primátorom a zástupcami mesta Lučenec,  účasť na školskej imatrikulácii v priestoroch reštaurácie Hviezda, kde zažili priebeh prijímania prvákov do cechu stredoškolského. . .

 Stredná zdravotnícka škola v Lučenci realizovala tento rok už v poradí druhý projekt, budúci rok sa chystá realizovať ďalší mobilitný projekt Leonardo da Vinci IVT (počiatočné odborné vzdelávanie) v spolupráci so Sociálnymi  a  zdravotníckymi školami regiónu Juh v Dánsku na základe dohody o dlhodobej spolupráci v mobilite zdravotníckych asistentov v rámci ich odbornej prípravy na prax v zdravotníckych zariadeniach.