zdravotnícky asistent - večerné štúdium

Dvojročné večerné pomaturitné štúdium zdravotnícky asistent

-         štúdium je bezplatné - určené pre absolventov stredných škôl s maturitou,  

-         podmienkou prijatia je zvládnutie prijímacích testov z Biológie a Slovenského jazyka a literatúry (úroveň ZŠ), predloženie vysvedčenia o maturitnej skúške a zdravotná spôsobilosť,  prihláška musí byť podaná do 31. mája

       Kritéria prijatia na večerné štúdium odboru zdravotnícky asistent

-         štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou – praktickou maturitnou skúškou a ústnou maturitnou skúškou z teoretických odborných predmetov,

-         študenti týždenne absolvujú 15 vyučovacích hodín, to znamená 2 dni v týždni

-         počas štúdia študenti absolvujú nasledovné teoretické odborné predmety:

 Predmet


Počet hodín v 1. polroku

Počet hodín v 2. polroku

1.     ročník

Latinský jazyk

1

-

Anatómia a fyziológia

2

2

Preventívne lekárstvo

1

-

Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

1

-

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

1

1

Sociálna starostlivosť

1

-

Zdravie a klinika chorôb

2

2

Základy ošetrovania a asistencie        

3

3

Administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

1

1

2.     ročník

Anatómia a fyziológia

2

1

Patológia

1

-

Prvá pomoc

1

-

Zdravotnícka etika

-

1

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

1

-

Zdravie a klinika chorôb

2

2

Základy ošetrovania a 
asistencie       

3

3

Administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

1

-

 -    zároveň počas štúdia absolvujú odbornú prax v zdravotníckom a sociálnom zariadení ( interné odd., chirurgické odd., traumatologické odd., liečebňa dlhodobo chorých, gynekologicko-pôrodnícke odd., detské odd, neurologické odd. a domov dôchodcov )

-         odborná prax sa absolvuje v prvom ročníku každý druhý týždeň a v druhom ročníku každý týždeň

-         podmienkou postupu do druhého ročníka a v druhom ročníku k maturitnej skúške je nutnosť absolvovania 90% praktického vyučovania

Pokyny k štúdiu VZA

I.VZA

- prvé stretnutie 7. septembra 2016 ( streda )  o 7:20 zároveň bude aj prebiehať vyučovanie – 8 vyučovacích hodín do 14:30

- vyučovanie bude prebiehať 2x týždenne:

                        – Streda ( 7:30 – 14:30 ) – 8 vyučovacích hodín

                        – Piatok  ( pravdepodobne 11:15 – 17:15 ) – 7 vyučovacích hodín

- predmety v 1. ročníku 1. polroka: ANF, PYJ, LAT, PVL, ORZ, AZD, ZKC, ZOE, PPS

- predmety v 1. ročníku 2. polroka: ANF, PYJ, AZD, ZKC, ZOE, OAZ

- podmienkou pre pokračovanie do ďalšieho ročníka je absolvovanie 90% vyučovania, hlavne profilujúcich praktických predmetov ( OAZ (prax), ZOE, PPS, AZD )

- na prvé stretnutie priniesť:

  • potvrdenie o očkovaní proti hepatitíde B ( aspoň absolvovať prvú očkovaciu dávku )
  • zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
  • potvrdenie o zaplatení príspevku do občianskeho združenia – 50 €, IBAN SK44 5200 0000 0000 0799 3228
  • rodný list a občiansky preukaz ( pre kontrolu osobných údajov )
  • prezúvky
  • zošity
  • školským poriadkom je v priebehu štúdia zakázané tetovanie a piercing na viditeľných miestach
  • počas odbornej praxe – žiak si zakúpi zdravotnícku uniformu (objednanie zabezpečuje škola), biele prezúvky

- v prípade štúdia žiakov pracujúcich v zahraničí je nutné zladiť sa na spoločný termín – 2 týždne na Slovensku a 2 týždne v zahraničí, to znamená prvé dva týždne septembrové: 5. septembra do 18. Septembra 2016 budete na Slovensku a na vyučovaní