Daruj 2%

aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za minulý rok

občianske združenie zdravie pri SZŠ Lučenec

je zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako oprávnený prijímateľ tejto časti daní. Ciele združenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky sú zamerané na financovanie a rozvoj vybraných hospodárskych, vzdelávacích , sociálnych a kultúrnych aktivít  súlade s predmetom činnosti školy. Aj vy môžete prispieť darom ktorý Vás nič nestojí k lepšej budúcnosti našej školy a jej žiakov.

POKYNY PRE DAROVANIE 2%

ZAMESTNANEC               FYZICKÁ OSOBA               PRÁVNICKÁ OSOBA      

  TLAČIVO  - VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% DANE      

TLAčIVO - POTVRDENIE O ZAPLATENí DANE