Nie si zbytočný na tomto svete, ak pomáhaš niesť bremeno inému.

 SZŠ Lučenec ponúka pre svojich študentov nielen zdravotnícke vzdelanie s maturitou, ale aj nezameniteľný duch rodinnej školy.   Úrovňou odborného vzdelania patrí SZŠ Lučenec medzi lídrov na Slovensku.

Vďaka vzdelávaciemu a výchovnému programu táto moderná škola, rešpektujúca tradičné hodnoty, umožňuje aby z dieťaťa vyrástol mladý človek s pevnými morálnymi zásadami, ochotný a schopný pomáhať slabým.

  Najmodernejšia didaktická technika pomáha mladému pedagogickému kolektívu sprostredkovať predpísaný učebný obsah atraktívnym a efektívnym spôsobom. Celostnému rozvoju osobnosti napomáhajú bohaté mimovyučovacie aktivity. Študenti majú svoju školu radi a rodičia majú istotu, že svoje deti dali na správnu cestu, s dobrou možnosťou uplatnenia na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí. Viac ako polovica absolventov z posledných rokov pokračuje v štúdiu na vysokých školách.   charakteristika školy 

Stredná zdravotnícka škola Lučenec je medzinárodne certifikovanou vzdelávacou inštitúciou - International Education Society, London, (IES). Naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES .

V nezávislom hodnotení kvality stredných škôl banskobystrického kraja sa škola vždy umiestňuje v prvej desiatke. INEKO