Tlačivá

Daruj 2%

aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za minulý rok

občianske združenie zdravie pri SZŠ Lučenec

Syndikovať obsah