pkop

Predmetová komisia odborných predmetov

PhDr. Miroslava SEKULOVÁ
vedúca PK
klinická odborná prax, základy ošetrovania a asistencie, psychológia,
organizácia zdravotníctva

Mgr. Miroslav SEKULA

organizácia zdravotníctva, klinická odborná prax, zdravie a klinika chorôb


Mgr. Elena URBANČOKOVÁ
psychológia, anatómia a fyziológia

 

Mgr. Ľubomíra MARTINSKÁ
klinická odborná prax, zákl. ošetrovania a asistencie, administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Mgr. Mária PÁPAIOVÁ

základy ošetrovania a asistencie, klinická odborná prax, zdravotnícka etika

Mgr. Kristína PAÚKOVÁ
klinická odborná prax, základy ošetrovania a asistencie
PhDr. Katarína DRUGDOVÁ
klinická odborná prax, základy ošetrovania a asistencie
Mgr. Iveta HRUŠKOVÁ
klinická odborná prax, základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Beáta Jurigová

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Daša MURÍNOVÁ

klinická odborná prax, základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Iveta Čemanová

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Jana Stieranková

klinická odborná prax základy ošetrovania a asistencie

Mgr.  Petra Badinková

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Lívia BOLČOVÁ

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

  Mgr. Alexandra Marko

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

KovacikovaMUDr. Olina KOVÁCSIKOVÁ

zdravie a klinika chorôb

 

Mgr. Barbora Bartošová

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

Mgr. Lucia Fajčíková

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

Mgr.Angelika Hergelová

klinická odborná prax,základy ošetrovania a asistencie

MUDr. Peter Olšiak

 zdravie a klinika chorôb


MUDr. Pavel KRIŽO
prvá pomoc

MUDr. Martina Péterová

 zdravie a klinika chorôb

GavorovaMUDr. Jana GAVOROVÁ

patológia

stanovaMUDr. Iveta STANOVÁ

preventívne lekárstvo, zdravie a klinika chorôb

 
Syndikovať obsah