Vedenie

Vedenie a zbor

Pedagogický zbor na našej škole je rozdelený podľa jednotlivých predmetových komisií, ktoré pracujú pod vedením svojich vedúcich.
Za chod školy zodpovedjú riaditeľ Mgr. Miroslav Sekula a zástupkyňa riaditeľa Mgr. Elena Urbančoková. Koordinátorom prevencie negatívnych sociálnych javov je Mgr. Lívia Bolčová (konzultačné hodiny - streda od 1000-1400 hod.), výchovným poradcom je PhDr. Miroslava Sekulová  (konzultačné hodiny - utorok - 1300 - 1400, štvrtok 915-1200 hod.)
 

Riaditeľ školy

 

 

 Zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Miroslav SEKULA

Mgr. Elena Urbančoková

Syndikovať obsah