Odborné vyučovanie

Meranie krvného tlaku v DSS

Vo štvrtok 26. januára sme my tretiaci Strednej zdravotníckej školy v Lučenci pre klientov DSS Libertas uskutočnili prednášku o ochorení, ktorým trpí každý tretí človek, teda o hypertenzii, spojenú s meraním krvného tlaku.

Štvrtácky kardiologický deň

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici je jednou z troch špecializovaných nemocníc, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami.

Súťaž v obväzovej technike 2016

8. 12. 2016 štvrtok, 5skupín študentov po 3 žiakov. Tento deň, my prváci, sme preukázali svoje praktické zručnosti, ale aj teoretické vedomosti v súťaži obväzovej techniky. Už sa stalo tradíciou, že každoročne sa prvé ročníky zúčastňujú súťaže v obväzovej technike v zimných mesiacoch, a tak sa stalo aj tento rok.

Deviataci na našej škole

Žiaci  9. ročníka  zo 4. základnej školy na Haličskej ulici v Lučenci  sa zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia (KOŽaZ) na našej škole. My, žiaci SZŠ pod vedením PhDr. Drugdovej  sme pre nich pripravili stanovištia, na ktorých si  nie len teoreticky, ale aj prakticky vyskúšali ako sa správne poskytuje prvá pomoc a otestovali si  aj svoje teoretické vedomosti z dopravnej výchovy a na  odborných prednáškach si ,,vyskúšali“ podávanie Adrenalínu v podobe Epi Pen injekcie pri anafylaktickom šoku.

Život v hospici môže byť šťastný

V rámci júnovej súvislej praxe sme boli vyslaná 8- členná skupina žiakov 3.A a 3.B triedy strednej zdravotníckej školy do Rajhradu za dobrý prospech a&nb

Pripravené na žiacku konferenciu v Banskej Bystrici

Na štvrtú celoslovenskú konferenciu žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent s témou „Reprodukčné zdravie ženy“ sme sa pripravili v problematike životného štýlu ženy v tehotenstve.

Súťaž v obväzovej technike

30. november 2015 – posledný deň v mesiaci a prvý deň v týždni, skončila šiesta vyučovacia hodina a je čas, kedy môže začať NAŠA súťaž v obväzovej technike.

Naši záchranári nesklamali

10. jubilejný ročník  celoštátnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci SZŠ s medzinárodnou účasťou, ktorého sme sa zúčastnili 21. – 22. apríla prebiehal netradične. Konkurencia oproti predchádzajúcim ročníkom bola takmer dvojnásobná.

„Vyexkurziovaní...“

My žiaci 3.A sme 18.3. navštívili Zariadenie pre mentálne postihnutých dospelých mužov, ktoré tvorí spolu s bývalým DD na Tuhárskom námestí a DSS Ambra na Rúbanisku jeden komplex s názvom DSS Libertas.

SOČ

Na školské kolo prehliadky prác stredoškolskej odbornej činnosti bolo vyhotovených 5 prác z 3.B, kde boli tri práce zo psychológie a dve zo zdravotníctva a z 3.A to boli 4 práce, z čoho dve sa týkali voľného času, jedna zo zdravotníctva a posledná z psychológie.

Syndikovať obsah