Profesné

Valentínska kvapka vo Veľkom Krtíši

V mesiaci február opäť naše dievčatá – K. Križanová a I. Fajčíková zo IV.A , spolu s absolventkou J. Ondrejkovou zabezpečovali zdravotnícky dozor  pri odbere krvi. Túto akciu organizuje Miestny spolok SČK vo Veľkom Krtíši v spolupráci s Mobilnou jednotkou HTO z Banskej Bystrice.  Už šiesty rok sa naši žiaci zúčastňujú jednotlivých odberov, kde spolu s p.

Pravda o drogách

Problémy boli, sú a vždy budú. Drogy boli, sú a vždy budú. Stali sa celosvetovým problémom. Čím viac sa zakazujú, tým ťažšie mladí ľudia odolávajú túžbe to neskúsiť. Drogy každoročne ničia a ruinujú milióny ľudských životov.

Stretnutie 3 generácií v Dome remesiel

Naši študenti  z dobrovoľníckeho krúžku sa v období od októbra 2016 do februára 2017 zapojili do projektu organizovaného občianskym združením CVAK – Centrum vzdelávania, aktivity, kreativity s názvom: Nechoďte dnes na facebook, poďte do Domu remesiel!

Valentínska kvapka krvi...

Dňa 15.2. sme sa my žiaci Strednej zdravotníckej školy vybrali darovať krv. Bolo nás 16 žiakov a pani profesorka Mgr. Daša Murínová, ale kontrolou pani doktorky prešlo o jedného žiaka menej. Za zmienku stojí, že 8 žiakov darovalo túto vzácnu tekutinu po prvýkrát.

Prvá etapa Valentínskej kvapky krvi ...

...sa konala netradične 2. februára 2017 vo štvrtok v priestoroch HTO VšNsP Lučenec.  Odber sa realizoval na mimoriadnu výzvu nemocnice kvôli akútnemu nedostatku krvi. Aj keď na rýchlo, zo dňa na deň, sa zmobilizovalo 18 žiakov školy, aby pomohli , možno aj zachránili život niekomu druhému.

Zdravotná výchova pre tých najmenších

Žiaci našej školy sa zapojili do projektu ,,Dorotka a jej priatelia“ pre deti MŠ, ktorý realizuje Mládež Slovenského Červeného kríža. Máme vyškolených koordinátorov projektu a to Gubániho F. z 3. B triedy a Blahútovú J. z 3. A triedy, ktorí sa minulý rok zúčastnili týždňového pobytu vo Vysokých Tatrách a načerpali tam vedomosti a inštrukcie ako s deťmi v oblasti zdravotnej výchovy pracovať. Už druhý rok pod vedením PhDr. Drugdovej a našich koordinátorov pravidelne raz do mesiaca navštevujeme vybrané MŠ a s deťmi predškolského veku riešime problémy kamarátky Dorotky, ktorú raz bodla osa, inokedy  ju bolelo bruško alebo si popálila prst a potrebuje pomoc.

Meranie krvného tlaku v DSS

Vo štvrtok 26. januára sme my tretiaci Strednej zdravotníckej školy v Lučenci pre klientov DSS Libertas uskutočnili prednášku o ochorení, ktorým trpí každý tretí človek, teda o hypertenzii, spojenú s meraním krvného tlaku.

Súťaž v obväzovej technike 2016

8. 12. 2016 štvrtok, 5skupín študentov po 3 žiakov. Tento deň, my prváci, sme preukázali svoje praktické zručnosti, ale aj teoretické vedomosti v súťaži obväzovej techniky. Už sa stalo tradíciou, že každoročne sa prvé ročníky zúčastňujú súťaže v obväzovej technike v zimných mesiacoch, a tak sa stalo aj tento rok.

Červené stužky a AIDS

Ochorenie AIDS bolo prvýkrát popísané v roku 1981. V roku 1983 vedci v USA a Francúzku izolovali nový vírus nazvaný Human Immunodeficiency Virus – HIV. Vírus napáda a ničí imunitný systém, v dôsledku čoho je jedinec náchylný k infekciám a malignitám, ktoré sú nakoniec príčinou smrti. AIDS je posledným štádiom infekcie HIV, v ktorého priebehu sa tieto ochorenia postupne objavujú a nakoniec sú postihnutému organizmu osudné.

Deň diabetu

Dňa 18.novembra z príležitosti Svetového dňa diabetu, ktorý si pripomíname každoročne 14. novembra, sa v DSS Libertas Lučenec konala prednáška žiakov Strednej zdravotníckej školy o ochorení, ktorým trpí čím viac ľudí, a to je cukrovka.

Syndikovať obsah