Prihlášky

Prihláška na pomaturitné štúdium , odbor zdravotnícky asistent

PRIHLÁŠKA MUSÍ BYŤ PODANÁ DO 31. MÁJA Každý uchádzač sa musí zúčastniť prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočňujú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a prírodopis formou testu.  Rozsah preverovaných vedomostí zodpovedá učivu základnej školy.

Prihláška na odbor SANITÁR

 Každý uchádzač sa musí zúčastniť prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočňujú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a prírodopis formou testu.  Rozsah preverovaných vedomostí zodpovedá učivu základnej školy.

Syndikovať obsah