Zdravotnícke odbory

Zdravotnícke odbory

Univerzita Komenského v Bratislave 

Lekárska fakulta Bratislava

Odbory: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo Podmienky prijatia

Jesseniova lLekárska fakulta Martin

Odbory: všeobecné lekárstvo, Ošetrovateľstvo D/E, Pôrodná asistencia D/E, Verejné zdravotníctvo D/E, Zubná technika E Podmienky prijatia

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Lekárska fakulta

Odbory:  všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, Ošetrovateľstvo D/E, Fyzioterapia D/E, Verejné zdravotníctvo D/E, Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve D/E Podmienky prijatia

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníctva

Odbory:

Ošetrovateľstvo D/E, Pôrodná asistencia D/E, Fyzioterapia D/E, Dentálna hygiena D/E , Urgentná zdravotná starostlivosť D/E Podmienky prijatia

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM

v Piešťanoch

Odbory:

Fyzioterapia D/E Podmienky prijatia

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Odbory:

Ošetrovateľstvo D/E, Psychológia D, Sociálna práca D/E, Urgentná zdravotná starostlivosť D/E

Podmienky prijatia

Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotíctva a sociálnej práce

Odbory: Verejné zdravotníctvo D/E, Sociálna práca D/E, Ošetrovateľstvo D/E, LVM – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdrvotníctveD/E Podmienky prijatia

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Odbory: Verejné zdravotníctvo D/E, Sociálna práca D/E, Ošetrovateľstvo D/E, LVM – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdrvotníctveD/E Podmienky prijatia

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

Odbory: Ošetrovateľstvo D/E , LVM – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdrvotníctve D/E
  
 
 
Fakulta zdravotníctva
Odbory: Ošetrovateľstvo D/E, Pôrodná asistencia D/E http://www.fz.ku.sk/joomla/index.php/studium/bakalarske-programy.html " target="_blank">Podmienky prijatia
 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií BA
 
Odbory: ošetrovateľstvo D/E, pôrodná asistencia D/E, fyzioterapia D/E, rádiologická technika D/E, urgentná zdravotná starostlivosť D/E
 
fyziologická a klinická výživa E, sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov E
 


Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií
 
Odbory: všeobecné lekárstvo D Podmienky prijatia
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Odbory: verejné zdravotníctvo D/E Podmienky prijatia

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Odbory:

fyzioterapia D/E, urgentná zdravotná starostlivosť D/E, ošetrovateľstvo D/E Podmienky prijatia
 

ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P.GOJDIĆA, PREŠOV
Odbory: Sociálna práca D/E Ošetrovateľstvo E, Laboratórne a vyšetrovacie metódy E , Rádiologická technika E
 

 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
 
Odbory: Sociálna práca E Ošetrovateľstvo E Podmienky prijatia
Syndikovať obsah