Studenti

Uplatnenie

Absolventi školy môžu priamo po maturite pokračovať v štúdiu ošetrovateľstva na dvanástich vysokých školách na Slovensku alebo na ktorejkoľvek inej vysokej škole. Uplatnenie na trhu práce je najlepšie zo všetkých typov škôl na Slovensku (2,7 % nezamestnanosť absolventov do 1. roka po maturite – UIPŠ SR).

IV. B

IV. A

 

III. B

 

 

III. A

II. B

 

II. A

 

I. B

 

I. A 

Syndikovať obsah