Zahraničné

POSOLSTVO ĽUDSKOSTI OD NÍLU

27. septembra nás navštívila misionárka Beautrice Hauser, ktorá celý svoj život obetovala misionárskej práci, o ktorej nám druhákom zanietene porozprávala. Vyše 20 rokov pracuje v Misii na Níle, ktorá má ústredie vo Švajčiarsku a pracuje v 9 krajinách Afriky pozdĺž Níla. Táto misia s dlhoročnou tradíciou má pestré aktivity, venuje sa pomoci v  zdravotníckych (kliniky v buši), poľnohospodárskych, vzdelávacích projektoch( školy a sirotince), utečeneckých a azylových  domoch.

V Chorvátsku bolo super!

Všetko sa to začalo v sobotu o 20 00 hod. Nasledovala dlhá a vyčerpávajúca cesta na juh k Jadranskému moru. Keď sme v nedeľu o 11 00  dorazili na miesto určeného pobytu, vítala nás malebná dedinka menom Komarna. Pocítili sme radosť a príjemný pocit v srdci, pretože aj počasie nás vítalo s otvorenou náručou.

Arbeit macht frei? Neveríme...

Práca oslobodzuje - slová "nadčloveka", boli jednými z prvých, ktoré odzneli z úst sprievodkyne. Nezostávalo nič iné len pokrútiť hlavou a pochopiť prečo bolo písmeno B otočené naopak.

Život v hospici môže byť šťastný

V rámci júnovej súvislej praxe sme boli vyslaná 8- členná skupina žiakov 3.A a 3.B triedy strednej zdravotníckej školy do Rajhradu za dobrý prospech a&nb

Ako v Prahe? - Všetko podľa plánu!

Ako žiakom tretích ročníkov sa nám naskytla výnimočná príležitosť praxovať vo Fakultnej nemocnici Motol v Prahe. Počet bol limitovaný, ale s čistým srdcom môžem povedať, že sa stretla tá najlepšia partia.

Bye bye, Annie.

Rozlúčili sme s americkou lektorkou.  Rok ubehol ako voda a na zdravotke sme sa 16. júna lúčili s našou Annie.

V Praze bylo blaze!

Odchod : streda 2300 Príchod : nedeľa 5 00   Ale poďme pekne po poriadku. Do  stovežatej Prahy sme prišli zavčasu ráno. Po pár hodinách prebratia sa, poľudštenia sa a zbavenia sa batožín na hotel, sme sa vybrali na Pražský hrad.

Dana Asthammer a Julie Frandsen - vyslankyne z Dánska u nás

V rámci nášho dlhoročného partnerstva s dánskymi školami sociálnej a zdravotníckej starostlivosti zariadila škola pracovné umiestnenie dvom dánskym študentkám. Vďaka ochotnému prístupu vedenia organizácie Betánia sme študentkám mohli ponúknuť príležitosť realizovať zahraničnú prax v Kalinove. Mohli tu zbierať

Návšteva z Dánska

Mnohí z vás si nemali možnosť všimnúť, že od konca októbra do konca novembra mala naša škola zahraničnú "návštevu" zo zdravotníckej &sca

Hi, Annie! Welcome to Lučenec, Slovakia!

Pedagogický zbor SZŠ sa rozrástol o mladú lektorku zo Spojených štátov amerických. Naša škola sa úspešne uchádzala o pridelenie asistenta výučby angličtiny. Fulbrightova komisia pre vzdelávacie výmeny spomedzi mnohých kandidátov vybrala práve Anne.  Anne Partika je na Slovensku prvýkrát. Jej lietadlo priletelo 6. septembra a do budovy školy zavítala hneď o deň nato, v pondelok. Odvtedy ste ju mali možnosť zazrieť na chodbách školy alebo a niektoré triedy ju už mali aj na hodinách cudzieho jazyka v úlohe pozorovateľky. Prváci, druháci a tretiaci sa s ňou budú stretávať  jedenkrát týždenne na hodinách angličtiny a okrem toho bude viesť vlastné konverzačné hodiny pre všetky ročníky. Je to jedinečná šanca  zdokonaliť

Syndikovať obsah