Zahraničné

Tisíc zážitkov a jedna stovežatá Praha

Ráno 28.apríla sme otvorili oči po dlhej nočnej jazde busom a privítala nás stovežatá Praha. Očarilo nás všetko: staré mesto, pamiatky ,množstvo inojazyčných turistov ,čistota v uliciach . . .

Návšteva z Dánska video

Návšteva z Dánska

1. až 5. novembra 2010 Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zrealizovala v poradí už tretiu časť mobilitného projektu Celoživotného vzdelávania v podprograme Leonardo da Vinci VETPRO  v  spolupráci so sociálno-zdravotníckymi školami v Dánsku. 

VÝPRAVA PRVÁKOV ZA POZNANÍM

Tesne pred koncom  školského roka sa naši prváci zúčastnili exkurzie  Oswiečim- Šrobárov ústav Dolný Smokovec. Mali sme možnosť vidieť pamiatky ľudskej tragédie naživo, nielen z kníh a filmov o 2. svetovej vojne. Sprievodkyňa

Zdravotka opäť na cestách

  Po tom čo odišla jedna skupina tretiakov na prax do Dánska, ďalšia sa vybrala na týždennú odbornú prax do Domu liečby bolesti s hospicom sv. Jozefa v Rajhrade pri Brne. A to sa tretiačky len pred týždňom vrátili z Talianskej Alby. Zahraničné pobyty sa na našej škole výrazne rozmohli

Mobilitný projekt – Dánsko

Piati vybraní študenti 3. ročníkov Strednej zdravotníckej školy v Lučenci - Dominika Ďurišková, Zuzana Nehájová, Viktória Medeová, Lukáš Halaj a Jakub Koštek spolu so

V Taliansku bolo super

Alba adriatica to je krásne more, piesok, piniový hájik, palmová promenáda, modré nebo a slniečko, slniečko, slniečko. Perfektná atmosféra, kopec zábavy ....a tiež topografia, CO i prvá pomoc, ale to len popri tom hlavnom – veď hlavne ide

Exkurzia v Rakúsku

Vielen Dank, dass wir ihr wunderschönes Land kennenlernen und besuchen konnten. Wir erlebten vier wunderbare Tage, wofür wir sehr dankbar sind. Herzlicher Dank gehört vor allem Herrn Walter Aigner und dem Bürgermeister Fridrich Kreil, die dafür gesorgt haben, dass wir immer etwas Neues ...

„Lazníci“ v meste

Expedícia Lučenec – Praha druhákov – zdravoťákov v dňoch 21. – 25. apríla

2010 nemá konkurenciu. Stovežatá nás ohúrila, a to nielen v dennom svetle.  Nemocnica Motol, naše budúce pracovisko... Hradčany, čistota - pol života...

Týždeň v dome bolesti

HOSPIC - umenie doprevádzať.... Poznať v pravom slova zmysle význam týchto slov, mali možnosť žiačky 3. ročníka, ktoré absolvovali týždennú odbornú prax v Dome liečby bolesti s hospicom sv. Jozefa v Rajhrade pri Brne. Toto neštátne zdravotnícke zariadenie poskytuje

Syndikovať obsah