Vzdelávacie programy

Školský vzdelávací program

 Dokumenty majú vzhľadom na rozsiahlosť hypertextové prepojenie obsahu

 Školský vzdelávací program pre dennú formu odboru ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT  - ZA 2013 

    

   Školský vzdelávací program pre dennú formu odboru ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT - ZA 2011

 

Školský vzdelávací program pre večernú formu odboru ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT - VZA 2010

 

Školský vzdelávací program pre večernú formu učebného odboru SANITÁR

 

Syndikovať obsah